Z Głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu:

24 sierpnia 2016 roku zmarł śp. Tadeusz Szydłowski.

Wieloletni dyrektor naszej Szkoły.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu:

27 sierpnia 2016 roku o godzinie 11.00

W kościele parafialnym w Czarnej.

 

 

 

 


 

„Już nadszedł czas i dziecię się zrodziło,

A razem z Nim, Maleńka przyszła Miłość.”

„Trudno dzisiaj wyobrazić sobie okres świąt Bożego Narodzenia bez szopki

betlejemskiej, która towarzyszy nam od wczesnego średniowiecza.

Z Włoch, nazywanych ojczyzną szopek, dzięki ruchowi franciszkańskiemu

szybko upowszechniła się w całej Europie. Do dziś w romańskim

kościele św. Andrzeja w Krakowie u sióstr klarysek, przechowywane

są elementy najstarszej polskiej szopki, datowane na drugą połowę

XIV wieku. W ciągu stuleci ukształtowały się różne typy szopek.

Do najbardziej znanych należy szopka tzw. betlejemka, mająca

postać małej stajenki, w której znajdują się figurki św. Rodziny,

pastuszków oraz Trzech Króli składających dary Dzieciątku Jezus.

Tradycje szopkarstwa w Zespole Szkól w Starej Jastrząbce

podtrzymują liczne wystawy i konkursy organizowane na Podkarpaciu,

w których nasza Szkoła corocznie uczestniczy.

 

 

 

 

 

 

 

Czas więc na podsumowanie poszczególnych etapów tegorocznego Konkursu – „Szopka Bożonarodzeniowa – 2015”. Pomimo, że to kolejne edycje zmagań, uczestnicy nadal zaskakują oryginalnymi pomysłami i inwencją twórczą.

Przez stulecia szopki bożonarodzeniowe zmieniały wygląd, lecz serce szopki: symbolika i jej radosne przesłanie pozostało niezmienne i to jest głównym celem konkursów i wystaw. Do wykonania dzieł co roku wykorzystuje się kilkadziesiąt różnorodnych materiałów i technik. Jednak w każdej edycji konkursu pojawiają się wciąż nowe pomysły ilustrujące sceny Bożego Narodzenia. W tym roku Kamila Śręba uczennica gimnazjum w Starej Jastrząbce umiejscowiła swoją szopkę na miniaturowej szkolnej tablicy sztalugowej, na której zamieściła temat lekcji: „Nowe życie w Chrystusie", jest to hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2015/2016. Rolę postaci w Jej szopce przedstawiały biała i kolorowa kreda a tło narysowane zostało białą kredą.

Członkom jury trudno było zdecydować i wybrać najlepsze dzieła. Każda z prac stanowiła swoiste dzieło sztuki, wzorowane lub będące wyrazem, nieskrępowanej wyobraźni wykonawców, włożonej w nią pracy oraz serca . Dlatego też wszystkie szopki zasługują na nagrody.

W Zespole Szkół w Starej Jastrząbce na etap szkolny zgłoszono 52 prace uczniów w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa klasy I-III, druga grupa klasy IV – VI oraz trzecia - gimnazjum. Za najpiękniejsze uznano 37 prac, spośród których wybrano te, które reprezentowały ZS w Starej Jastrząbce w dalszych etapach.

W konkursie gminnym wzięły udział 24 dzieła ze szkół w Czarnej, Jaźwinach, Róży, Głowaczowej i Starej Jastrząbki. Miejsca przyznano wg ilości zdobytych punktów, które poszczególnym pracom przyznała dwunastoosobowa komisja, w skład której weszli: Dyrektor GCKiP w Czarnej - pan Piotr Warżała, Dyrektor Zespołu Szkół – pani Lidia Wilczyńska- Starzyk, ksiądz - Jan Ćwik, nauczyciele oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Jastrząbce. Wszystkie prace nagrodzono takimi samymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Urząd Gminy w Czarnej.

Wyniki gminnego etapu konkursu:

Miejsce

Imię i nazwisko

Miejscowość

Kategoria – szkoła podstawowa klasy I - III

I m

Natalia Wojnarowska

Stara Jastrząbka

II m

Szymon Wójcik

Róża

III m

Zuzanna Madura

Stara Jastrząbka

W

Vanessa Crusco

Róża

W

Oliwia Krężel

Stara Jastrząbka

Kategoria – szkoła podstawowa klasy IV - VI

I m

Marta Stachura

Stara Jastrząbka

II m

Anna Głowacz

Stara Jastrząbka

III m

Maciej Janus

Jaźwiny

W

Julia Wałaszek

Jaźwiny

W

Oliwia Olsza

Róża

W

Michał Górak

Stara Jastrząbka

W

Aleksandra Kuszela

Czarna

W

Oliwia Brzeska

Róża

W

Maksymilian Lis

Czarna

Kategoria gimnazjum klasy I - III

I m

Kamila Śręba

Stara Jastrząbka

II m

Paulina Taźbirek

Stara Jastrząbka

III m

Michał Skowron

Stara Jastrząbka

W

Konrad Stelmach

Jaźwiny

W

Wiktoria Czapla

Głowaczowa

W

Aleksandra Żmuda

Róża

W

Szczepan Mikosz

Jaźwiny

W

Przemysław Szot

Czarna

W

Aleksandra Misiak

Czarna

W

Wiktoria Cymbor

Róża

Wyniki X Powiatowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

Do jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu w Dębicy zgłoszono 84 szopki w czterech kategoriach; uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, osoby niepełnosprawne oraz szopka rodzinna. Laureaci oraz uczestnicy konkursu oprócz dyplomów i cennych nagród otrzymali folder wystawy, specjalnie wydany z okazji jubileuszu konkursu. Tworzenie szopek bożonarodzeniowych ma wielowiekową tradycję przekazywaną z pokolenia na pokolenie i głęboko zakorzenioną w obrzędowości polskich Świąt Bożego Narodzenia. Powiat dębicki poprzez organizację konkursu przyczynia się do kultywowania tej pięknej tradycji.

Kategoria - szkoły podstawowe:

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła /miejscowość

II m

Julia Wałaszek

Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

Wyr.

Martyna Bryg

Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce

Wyr.

Zuzanna Madura

Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce

Kategoria – gimnazja

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła /miejscowość

Wyr.

Bartłomiej Kwiatek

Gimnazjum w Starej Jastrząbce

Kategoria - szopka rodzinna:

Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła / miejscowość

I m

Natalia Wojnarowska (z mamą)

Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce

Wyr.

Katarzyna i Kacper Wardzała

Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce

W konkursie powiatowym udział wzięli również: Szczepan Mikosz - Zespół Szkół w Jaźwinach, Paulina Taźbirek - Zespół Szkół w Starej Jastrząbce oraz Wiktoria Czapla - Zespół Szkół w Głowaczowej.

Wyniki XXIII Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych:

Nagrody i wyróżnienia wojewódzkiego etapu konkursu wręczył ksiądz biskup Jan Wątroba- ordynariusz diecezji rzeszowskiej. Uroczystość podsumowania zaszczycili swoją obecnością: pani Alina Pieniążek - wicekurator podkarpackiego Kuratorium Oświaty, pani Bogumiła Buda przewodnicząca nauczycielskiej Solidarności, radni miasta Rzeszowa: pani Stanisława Bajorska i pan Jerzy Jeczmienionka, pan Kazimierz Rak - wieloletni sponsor konkursu, oraz ksiądz proboszcz Stanisław Potera.

Nagrody Główne:

Imię i nazwisko

Szkoła

Miejscowość

Kamila Śręba

Publiczne Gimnazjum

w Starej Jastrząbce

Justyna Chłopek

Publiczne Gimnazjum

w Starej Jastrząbce

Wyróżnienia:

Michał Skowron

Publiczne Gimnazjum

w Starej Jastrząbce

Anna Głowacz

Szkoła Podstawowa

w Starej Jastrząbce

Marta Stachura

Szkoła Podstawowa

w Starej Jastrząbce

Jakub Dzierlęga

Szkoła Podstawowa

w Starej Jastrząbce

Maciej Janus

Szkoła Podstawowa

w Jaźwinach

Konrad Stelmach

Publiczne Gimnazjum

w Jaźwinach

Oliwia Krężel

Szkoła Podstawowa

w Starej Jastrząbce

W wojewódzkim konkursie wzięli udział również: Stefan Trzaskuś, Beata Jamroch – Gimnazjum w Starej Jastrząbce, Michał Górak - Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce, Aleksandra Żmuda, Wiktoria Cymbor - Gimnazjum w Róży oraz Kamil Para, Krystian Kapłański - Gimnazjum w Jaźwinach.

Cieszy fakt, że organizując Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych mamy swój wkład, w budowaniu wspólnoty, bo przecież rodzinne wykonywanie szopki, często pokoleniowe (dziadkowie, rodzice, wnuki), to wspólne przebywanie ze sobą, budowanie więzi, wzbudzenie tęsknoty do tej Świętej Rodziny, która powinna być dla nas wzorem.

Wszystkie szopki są cudowne! Każda z nich jest prawdziwym dziełem sztuki, niepowtarzalnym, wspaniałym, bo twórcy zostawiają przecież w swoich pracach... serce.

Organizator szkolnych etapów (dla Z. S. w Starej Jastrząbce, Z. S. w Jaźwinach, Gimnazjum w Róży) i gminnego konkursu „Szopka Bożonarodzeniowa” od kilku lat organizowanego w Z.S. w Starej Jastrząbce - pani Ewa Orzechowska dziękuje wszystkim Wykonawcom.

Zapraszamy do obejrzenia galerii „Szopka Bożonarodzeniowa – 2015”.

 

 

(Nagroda Główna Rzeszów Kamila Śręba)

(Nagroda Główna Rzeszów Justyna Chłopek)

(Udział Rzeszów Aleksandra Żmuda)

(Wyróżnienie Rzeszów Marta Stachura)

(Wyróżnienie Rzeszów Anna Głowacz)

(Wyróżnienie Rzeszów Jakub Dzierlęga)

(Wyróżnienie Rzeszów Michał Skowron)

(Wyróżnienie Rzeszów Oliwia Krężel)

(Wyróżnienie Rzeszów Maciej Janus)

(Wyróżnienie Rzeszów Konrad Stelmach)

(I miejsce Dębica Natalia Wojnarowska)

(Wyróżnienie Dębica Katarzyna i Kacper Wardzała)

(Wyróżnienie Dębica Martyna Bryg)

(Wyróżnienie Dębica Zuzanna Madura)

(II Miejsce Dębica Julia Walaszek)

(Udział Rzeszów Beata Jamroch)

(Udział Rzeszów Michał Górak)

(Udział Rzeszów Wiktoria Cymbor)

 

(Uczestnicy wojewódzkiego etapu konkursu z ZS w Jaźwinach)

(Natalia Wojnarowska Kasia i Kacper Wardzała przy filarze)

(Fragment wystawy szopek nasze dzieła Rzeszów)

(J Chłopek i K Śręba i ich dzieła)

(Nagrody Główne Rzeszów Justyna Chłopek i Kamila Śręba)

(Uroczystość wręczenia nagród Rzeszów)

 

 

 


 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

W ZESPOLE SZKÓŁ W STAREJ JASTRZĄBCE


A/ Nauczanie początkowe

Klasa ,,0”

Pakiet - Roczne przygotowanie przedszkolne -„ Przygoda z uśmiechem” wyd. WSiP,

Klasa I

KSIĄŻKI ZAPEWNIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Klasa II

KSIĄŻKI ZAPEWNIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Klasa III

Pakiet ,,Tropiciele” E. Burakowska, A. Banasik, J. Dymarska, M. Kołaczyńska, B.

Nadarzyńska. A. Burdzińska. Wydawnictwo WSiP

Język angielski- English Adwenture 3, wyd. Pearson Longman.

( RODZICE MOGĄ KORZYSTAĆ Z WYPRAWEK)

Klasa IV

KSIĄŻKI ZAPEWNIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Klasa V

Język polski -„Jutro pójdę w świat”- Hanna Dobrowolska –podręcznik i ćwiczenia wyd. WSiP,

Język angielski- „Look 1” – kontynuacja,

„Look 2”, książka + ćwiczenia, Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka, wyd. Pearson

Longman,

Matematyka – „Matematyka 5 z plusem „ – podręcznik i ćwiczenia, wyd. GWO,

Muzyka- ,,Klucz do muzyki cz.2” - Katarzyna Jakóbczak-Drążek, wyd. WSiP,

Przyroda- ,,Tajemnice przyrody”- książka + ćwiczenia cz. 1 i 2 - J. Ślusarczyk, F. Szlajfer, R.

Kozik- rok wydania 2013 lub 2014 - Wydawnictwo Nowa Era,

Technika – kontynuacja podręcznika z klasy 4 - „Jak to działa” - wyd. Nowa Era,

Plastyka - kontynuacja podręcznika z klasy 4 - ,,Do dzieła”, wyd. Nowa Era,

Informatyka -kontynuacja podręcznika z klasy 4 –„Komputerowe opowieści”, wyd. Czarny

Kruk

Historia – „Wczoraj i dziś”- Grzegorz Wojciechowski – podręcznik + ćwiczenia, wyd. Nowa Era,

Klasa VI

Język polski- Jutro pójdę w świat”- Hanna Dobrowolska –podręcznik i ćwiczenia wyd. WSiP,

Język angielski- Repetytorium z języka angielskiego do sprawdzianu szóstoklasisty, wyd.

PearsonLongman

Matematyka - „Matematyka 6 z plusem „ – podręcznik i ćwiczenia, wyd. GWO

Historia- ,,Wczoraj i dziś” – Grzegorz Wojciechowski - podręcznik,

Przyroda- ,,Tajemnice przyrody”- książka + ćwiczenia cz. 1 i 2, - J. Stawarz, F. Szlajfer, …, wyd.

Nowa Era,

Technika, Informatyka, Plastyka – kontynuacja podręczników z klasy 4 – nie należy ich

kupować,

Muzyka – „ Klucz do muzyki cz.3”- Katarzyna Jakóbczak-Drążek, wyd. WSiP,

Klasa I Gimnazjum

KSIĄŻKI ZAPEWNIA MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Klasa II Gimnazjum

Język polski-,,Słowa na czasie 2’ - M. Chmiel – podręcznik do kształcenia językowego i ćwiczenia,

wyd. Nowa Era,

„Słowa na czasie 2”- podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego,

Język angielski – ,, UpBeat 2”, książka + ćwiczenia, wyd. Pearson Longman ,

Język niemiecki- ,,aha! Neu 2A i 2B”- Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk – wyd. WSiP,

podręcznik z ćwiczeniami, kurs

Chemia- ,,Chemia Nowej Ery” cz. 2 –J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - wyd. Nowa Era

Matematyka- ,,Matematyka 2” z plusem- M. Dobrowolska- wyd. GWO

Historia- ,,Śladami przeszłości”- - Stanisław Roszak- wyd. Nowe Era

WOS - ,,Dziś i jutro” cz. 1- podręcznik - wyd. Nowe Era

Biologia- ,,Puls życia” cz. 2 - M. Jefimow - wyd. Nowa Era

Geografia - ,,Bliżej geografii” cz. II- A. Lechowicz- podręcznik i ćwiczenia cz.2 , wyd. WSiP,

Atlas geograficzny, kl. 1-3, wy., WSiP – można odkupić od obecnej klasy III,

Fizyka – „Spotkanie z fizyką” cz. 2– G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era,

Technika, Informatyka – kontynuacja podręcznika z klasy I / nie należy kupować/

Zajęcia artystyczne – x

Klasa III Gimnazjum

Język polski- ,,Słowa na czasie”- M. Chmiel, W. Herman cz. 3–podręcznik do kształcenia

językowego + ćwiczenia -wyd. Nowa Era

Język angielski – ,, UpBeat 3”, książka + ćwiczenia, wyd. Pearson Longman

Język niemiecki- ,,aha! Neu 3A i 3B- Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk – wyd. WSiP, kurs

podstawowy,

Geografia- ,,Bliżej geografii” cz. 3- A. Lechowicz, P. Stankiewicz-, E. Sulejczak, podręcznik +

zeszyt ćwiczeń cz.3 rok wydania 2013 lub 2014 - wyd. WSiP

Chemia- ,,Chemia Nowej Ery” cz. 3 –J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - wyd. Nowa Era

Matematyka- ,,Matematyka z plusem 3”- M. Dobrowolska- wyd. GWO

Historia- ,,Śladami przeszłości”- - Stanisław Roszak- wyd. Nowe Era

WOS - ,,Dziś i jutro” cz. 2- Iwona Janicka, podręcznik - wyd. Nowe Era

Biologia- ,,Puls życia” cz. 3 - M. Jefimow -wyd. Nowa Era

Fizyka – „Spotkanie z fizyką” cz. 3 – G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era,

Plastyka –Plastyka dla gimnazjum – wyd. Operon,

Zajęcia artystyczne - x

 


 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

‘Learning English is fun’

dla uczniów klasy III gimnazjum w Starej Jastrząbce

 

28 maja 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Starej Jastrząbce odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klasy III gimnazjum. Podczas konkursu uczniowie mieli do rozwiązania zadania ze słuchania i czytania. Celem konkursu była popularyzacja i propagowanie nauki języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy językowej uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego a także wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Jak zawsze w konkursach organizowanych przez panią Pęcak uczniowie otrzymują ciekawe nagrody, tak też było i tym razem.

Za zajęcie I, II, i III miejsca uczniowie dostali nietypową, ale bardzo smaczną nagrodę. Dzięki gościnności Państwa Kuszela, właścicieli Pizza Pub w Starej Jastrząbce, którzy zasponsorowali główne nagrody, czyli przepyszne pizze – uczniowie mogli delektować się wyśmienitym i niepowtarzalnym smakiem nagród głównych. Zarówno organizator konkursu jak i uczniowie serdecznie dziękują właścicielom Pizza Pub w Starej Jastrząbce za zasponsorowanie nagród głównych oraz za okazaną życzliwość i uprzejmość.

ZWYCIĘZCY KONKURSU:

I miejsce:

Para Beata

Górak Weronika

II miejsce:

Skowron Mateusz

Lipiński Krzysztof

 

III miejsce:

Brożek Anna

Kwiatek Kamil,

Jędrysek Katarzyna

Niedzielski Tomasz

 

Wyróżnienia:

Pytel Łucja

Ćwiok Michał

Iwaniec Grzegorz

 


 

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dla uczniów klasy 1 SP

pt. ’I like English’

W Szkole Podstawowej w Starej Jastrząbce

16 maja 2014 roku w klasie 1 Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce odbył się konkurs wiedzy z języka angielskiego. Celem konkursu była popularyzacja i propagowanie nauki języka angielskiego a także poszerzanie wiedzy językowej uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego. Celem konkursu było również wdrażanie uczniów do zdrowego współzawodnictwa. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Sponsorami nagród w konkursie byli: pani mgr Magdalena Pecak, pani Maria Krupa – współwłaścicielka firmy Piel – Med, oraz pan mgr Sebastian Radzik – właściciel NZOZ – Pogotowie Medyczne.

I miejsce zajęły:

Gruszowska Amelia, Wojnarowska Natalia,

Olejarz Natalia, Zaucha Magdalena

 

II miejsce zajęli:

Wardzała Katarzyna, Żmuda Patryk

 

III miejsce zajęła:

Taźbirek Katarzyna

 

Wyróżnienia:

Kośla Natalia, Nosal Dominika, Guzik Dawid, Madura Szymon,

Tworek Karolina, Wiatr Przemysław, Zieleń Sylwia, Zieleń Kacper, Kapustka Szymon, Pych Kamil

 

 


 

Wystawa Kartek Wielkanocnych

ZS Stara Jastrząbka

kwiecień 2014W kwietniu 2014 roku w Zespole Szkół w Starej Jastrząbce została zorganizowana wystawa kartek świątecznych – Wielkanocnych. Była to wystawa wszystkich kartek, które wzięły udział w szkolnym konkursie z języka angielskiego pt. ,,Dwujęzyczne Życzenia Wielkanocne” zorganizowanym przez panią mgr Magdalenę Pęcak. Wystawa cieszy się bardzo dużą popularnością i jest chętnie oglądana i podziwiana. Zorganizowanie wystawy miało na celu pogłębianie tradycyjnych wartości związanych ze Świętami Wielkanocnymi, rozwijanie talentu plastycznego oraz poszerzanie wiedzy językowej poprzez pisanie życzeń Wielkanocnych w języku angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ZWYCIĘZCY KONKURSU

pt. „DWUJĘZYCZNE ŻYCZENIA WIELKANOCNE”

w Zespole Szkół w Starej Jastrząbce

 

11 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Starej Jastrząbce został rozstrzygnięty szkolny konkurs pt. „DWUJĘZYCZNE ŻYCZENIA WIELKANOCNE”. Konkurs ten przeznaczony był dla uczniów klas: V SP oraz III PG. Był to konkurs na Kartkę Wielkanocną z życzeniami w dwóch językach: angielskim i polskim. Celem konkursu była popularyzacja języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy i doświadczeń uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego, propagowanie nauki języka angielskiego a także rozwijanie sprawności językowych ucznia poprzez pisanie. Ze względu na charakter konkursu celem jego było również wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa oraz propagowanie lokalnych tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Organizatorką konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Sponsorem nagród na konkurs była również pani Pęcak. Prace uczniów oceniane były ze względu na estetykę, samodzielność, zgodność z tematyką, nowatorstwo i różnorodność wykorzystanych materiałów, poprawność językową i gramatyczną życzeń w języku polskim i angielskim. Po naradach wyłoniono zwycięzców.

 

I miejsce:

Chudy Justyna

Brożek Anna

Jędrysek Katarzyna

Górak Weronika

Pytel Łucja

 

II miejsce: Juszczyk Jakub

Niedzielski Tomasz

 

Uczniowie wyrazili radość z udziału w konkursie oraz z jego wyników i już zapowiadają chęć udziału w kolejnych konkursach językowych.


 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla uczniów klasy III gimnazjum w Starej Jastrząbce

 

02 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Starej Jastrząbce odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klasy III gimnazjum. Podczas konkursu uczniowie mieli do rozwiązania zadania ze słuchania i czytania. Celem konkursu było jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Dodatkowe cele to: popularyzacja i propagowanie nauki języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy językowej uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego a także wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Jak zawsze w konkursach organizowanych przez panią Pęcak - wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie dostali upominki, a za zajęcie od I do III miejsca oraz za otrzymanie wyróżnienia uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorami konkursu byli: pani mgr Magdalena Pęcak oraz WYDAWNICTWO LONGMAN.

 

ZWYCIĘZCY:

 

I miejsce: Para Beata

II miejsce: Górak Weronika

Pytel Łucja

III miejsce: Kwiatek Kamil,

Lada Tomasz

Skowron Mateusz

 

Wyróżnienia: Brożek Anna

Garbacz Agnieszka

Jędrysek Katarzyna

Lipiński Krzysztof

Ćwiok Michał

Niedzielski Tomasz

Iwaniec Grzegorz


 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla uczniów klasy III gimnazjum w Starej Jastrząbce

 

02 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Starej Jastrząbce odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klasy III gimnazjum. Podczas konkursu uczniowie mieli do rozwiązania zadania ze słuchania i czytania. Celem konkursu było jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Dodatkowe cele to: popularyzacja i propagowanie nauki języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy językowej uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego a także wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Jak zawsze w konkursach organizowanych przez panią Pęcak - wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie dostali upominki, a za zajęcie od I do III miejsca oraz za otrzymanie wyróżnienia uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorami konkursu byli: pani mgr Magdalena Pęcak oraz WYDAWNICTWO LONGMAN.

 

ZWYCIĘZCY:

 

I miejsce: Para Beata

II miejsce: Górak Weronika

Pytel Łucja

III miejsce: Kwiatek Kamil,

Lada Tomasz

Skowron Mateusz

 

Wyróżnienia: Brożek Anna

Garbacz Agnieszka

Jędrysek Katarzyna

Lipiński Krzysztof

Ćwiok Michał

Niedzielski Tomasz

Iwaniec Grzegorz

 


 

„MISTRZ KLASY 1 SP”

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla uczniów klasY I SzkolY Podstawowej w STAREJ JASTRZĄBCE

 

12 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Starej Jastrząbce odbył się konkurs z języka angielskiego dla klasy 1 pt. „Mistrz Klasy”. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Celem konkursu była popularyzacja i propagowanie nauki języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy i doświadczeń uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego a także wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa. Uczniowie mieli do rozwiązania test, który zawierał zadania odpowiednie do etapu nauczania, na którym się znajdują. Za zajęcie od I do III miejsca oraz za otrzymanie wyróżnienia uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy pozostali uczniowie biorący udział w konkursie dostali skromne upominki. Sponsorami konkursu byli: pani mgr Magdalena Pęcak oraz WYDAWNICTWO LONGMAN.

W konkursie tym zaszczytne miejsca zajęli:

 

I miejsce:

Gruszowska Amelia, Olejarz Natalia


II miejsce:

Wojnarowska Natalia, Kośla Natalia, Wardzała Katarzyna


III miejsce:

Tworek Karolina, Wiatr Przemysław, Żmuda Patryk

Wyróżnienia:

Nosal Dominika, Guzik Dawid, Madura Szymon

 

Zapraszamy do galerii:

*GALERIA*

 


SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla uczniów klas IV – VI

Szkoły Podstawowej w Starej Jastrząbce

 

26 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej w Starej Jastrząbce odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas IV- VI. Konkurs ten odbył się dzięki życzliwej i owocnej współpracy dwóch nauczycielek języka angielskiego: pani mgr Magdaleny Pęcak oraz pani mgr Anity Bartnik. Obie uczące pracują z młodzieżą w Szkole Podstawowej w Starej Jastrząbce. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali zadania z gramatyki języka angielskiego oraz musieli wykazać się szeroką znajomością słownictwa angielskiego z różnych dziedzin. Celem konkursu była popularyzacja i propagowanie nauki języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy językowej uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego. Dodatkowym celem było wdrażanie uczniów do zdrowego współzawodnictwa. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie dostali upominki, a za zajęcie od I do III miejsca oraz za otrzymanie wyróżnienia uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorami konkursu byli: pani mgr Magdalena Pęcak, pani mgr Anita Bartnik oraz WYDAWNICTWO LONGMAN.

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce: Głowacz Anna, Ruda Patrycja, Wiktoria Taźbirek, Tomasiewicz Piotr

II miejsce: Buczek Anna, Marek Witold

III miejsce:Chuda Weronika, Armatys Norbert, Pisarz Krystian

Wyróżnienia: Chudy Justyna, Taźbirek Amelia, Wiatr Klaudia

 

Zapraszamy do galerii:

*GALERIA*

 


 

Klasa ,,0”

,,Tropiciele”- Roczne przygotowanie przedszkolne

Beata Gawrońska Emilia Raczek

Program wychowania przedszkolnego ,, Od przedszkolaka do pierwszaka’’- Iwona Broda

Klasa I

Pakiet ,,Tropiciele”- A. Banasik, E. Burakowska, A. Brudzińska – wyd. WSiP

W pakiecie znajdują się:

1. Książeczka na dobry początek

2. Podręcznik (części 1-5)

3. Karty ćwiczeń (części 1-5)

4. Matematyka (części 1-5)

5. Wyprawka(części 1-2)

6. Zajęcia komputerowe-podręcznik z ćwiczeniami

Język angielski - English Adwenture 1, wyd. Pearson Longman

Klasa II

Pakiet ,,Nasze Razem w Szkole”- J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbinska, A. Jasiocha - wyd. WSiP

W pakiecie znajdują się:

1. Podręczniki 10 szt.

2. Ćwiczenia 10 szt.

3. Wyprawka

4. Zajęcia komputerowe

5. Śpiewniczek z płytą CD audio

Język angielski- English Adwenture 2, wyd. Pearson Longman

 

Klasa III

Pakiet ,,Razem w Szkole”- J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbinska - wyd. WSiP

W pakiecie znajdują się:

Na I semestr

1. Podręcznik z ćwiczeniami, części 1-5, (do części 1 płyta CD-Rom).

2. Zeszyt ćwiczeń, części 1-5.

3. Wyprawka.

4. Podręcznik do zajęć komputerowych z płytą Cd-ROM na I i II semestr.

Język angielski- English Adwenture 3, wyd. Pearson Longman

Na II semestr

1. Podręcznik do edukacji polonistycznej i społecznej, część 1-4

2. Podręcznik do edukacji przyrodniczej

3. Podręcznik do edukacji matematycznej, część 1-4.

4. Podręcznik do edukacji artystycznej

Religia- ,,W drodze do wieczernika”- wyd. WAM

 

 


 

Przedstawiamy poniżej rozkład podręczników do wymienionych klas na rok 2013/14

 

Klasa ,,0”

 

,,Tropiciele”- Roczne przygotowanie przedszkolne

 

Beata Gawrońska Emilia Raczek

 

Program wychowania przedszkolnego ,, Od przedszkolaka do pierwszaka’’- Iwona Broda

 

Klasa I

 

 

Pakiet ,,Tropiciele”- A. Banasik, E. Burakowska, A. Brudzińska – wyd. WSiP

 

W pakiecie znajdują się:

 

1. Książeczka na dobry początek

 

2. Podręcznik (części 1-5)

 

3. Karty ćwiczeń (części 1-5)

 

4. Matematyka (części 1-5)

 

5. Wyprawka(części 1-2)

 

6. Zajęcia komputerowe-podręcznik z ćwiczeniami

 

Język angielski - English Adwenture 1, wyd. Pearson Longman

 

Klasa II

 

 

Pakiet ,,Nasze Razem w Szkole”- J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbinska, A. Jasiocha - wyd. WSiP

 

W pakiecie znajdują się:

 

1. Podręczniki 10 szt.

 

2. Ćwiczenia 10 szt.

 

3. Wyprawka

 

4. Zajęcia komputerowe

 

5. Śpiewniczek z płytą CD audio

 

Język angielski- English Adwenture 2, wyd. Pearson Longman

 

 

 

Klasa III

 

Pakiet ,,Razem w Szkole”- J. Brzózka, K. Glinka, K. Harmak, K. Izbinska - wyd. WSiP

 

W pakiecie znajdują się:

 

Na I semestr

 

1. Podręcznik z ćwiczeniami, części 1-5, (do części 1 płyta CD-Rom).

 

2. Zeszyt ćwiczeń, części 1-5.

 

3. Wyprawka.

 

4. Podręcznik do zajęć komputerowych z płytą Cd-ROM na I i II semestr.

 

Język angielski- English Adwenture 3, wyd. Pearson Longman

 

Na II semestr

 

1. Podręcznik do edukacji polonistycznej i społecznej, część 1-4

 

2. Podręcznik do edukacji przyrodniczej

 

3. Podręcznik do edukacji matematycznej, część 1-4.

 

4. Podręcznik do edukacji artystycznej

 

Religia- ,,W drodze do wieczernika”- wyd. WAM

 

Klasa IV

Język polski - ,,Jutro pójdę w świat”- Hanna Dobrowolska-podręcznik + ćwiczenia wyd. WSiP,

Język angielsk i- Look 1, książka plus ćwiczenia, Elsworth Steve, Rose Jim, Tetiurka Małgorzata, wyd. Pearson Longman,

Matematyka - ,,Matematyka 4 z plusem”- H. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki + zeszyt ćwiczeń- wyd. GWO,

Historia - ,,Wczoraj i dziś” – Grzegorz Wojciechowski - wyd. Nowa Era,

Przyroda- ,,Tajemnice przyrody”- M. Marko - Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz- rok wydania 2012 lub 2013 rok- wyd. Nowa Era,

Informatyka – „Komputerowe opowieści” –podręcznik dla klas IV-VI, wyd. Czarny Kruk,

Plastyka - ,,Do dzieła”- podręcznik dla kl. IV-VI - J. Lukas, K. Onak – wyd. Nowa Era,

Muzyka - ,,Klucz do muzyki” - Katarzyna Jakóbczak-Drążek , Urszula Smoczyńska, wyd.WSiP,

Technika - „Jak to działa”- L. Łabecki, M. Łabecka – podręcznik z ćwiczeniami dla klas IV-VI, wyd. Nowa Era,

Religia- ,,Drogi przymierza”- zespół autorów- wyd. WAM,

Klasa V

Język polski -„Jutro pójdę w świat”- Hanna Dobrowolska–podręcznik + ćwiczenia wyd. WSiP,

Język angielski- Look 2, książka + ćwiczenia, Steve Elsworth, Jim Rose, Małgorzata Tetiurka, wyd. Pearson Longman,

Matematyka – Matematyka 5 – podręcznik Nowa wersja – M. Dobrowolska, M. Karpiński,

Matematyka5- zeszyty ćwiczeń 1-4. Nowa wersja – Z. Bolałek, M. Dobrowolska,

Muzyka- ,,Klucz do muzyki klasa 5” - Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Urszula Smoczyńska, wyd. WSiP,

Przyroda- ,,Tajemnice przyrody”- J. Ślusarczyk, F. Szlajfer, R. Kozik- rok wydania 2013 - Wydawnictwo Nowa Era,

Technika – kontynuacja podręcznika z klasy 4 - „Jak to działa” - wyd. Nowa Era,

Plastyka - kontynuacja podręcznika z klasy 4 - ,,Do dzieła”wyd. Nowa Era,

Informatyka – kontynuacja podręcznika z klasy 4 – „Ciekawi świata”, wyd. Operon,

Historia – „Wczoraj i dziś”- Grzegorz Wojciechowski – podręcznik + zeszyt ucznia/ćwiczenia/, wyd. Nowa Era,

Religia – ,,Drogi przymierza”- zespół autorów- wyd. WAM.

 

Klasa VI

Język polski- ,, Słowa i świat”- Maria Nagajowa - podręcznik + zeszyt ćwiczeń - wyd. WSiP,

Język angielski - UpBeat 1, ksiązka + ćwiczenia, Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker , wyd. Pearson Longman,

Matematyka - ,,Matematyka krok po kroku”- podręcznik + ćwiczenia cz. I i II, R. Pawlak, K. Gałązka, H. Pawlak, A. Warężak,

Rok wydania 2010 lub 2011, 2012, Wydawnictwo Res – Polona,

Historia- ,,Moja historia”- Michał Bałut , Marek Szymański- cz. I i II + ćwiczenia,

Przyroda- ,,Przyroda kl. VI”- Andrzej Czerny, Krystyna Grzybowska-Mnich+ zeszyt ćwiczeń cz. I i II, wyd. Nowa Era,

Technika- kontynuacja podręcznika z klasy 5 - ,,Technika” – U. Białka, wyd. Operon,

Informatyka, Plastyka, Muzyka – uczniowie nie mają zajęć,

Religia -

 

Klasa I Gimnazjum

Muzyka- ,,Świat muzyki”- Wacław Panek,

Historia- ,,Śladami przeszłości”- - Stanisław Roszak- wyd. Nowe Era,

Język polski- 1.,,Słowa na czasie”- M. Chmiel, A. Grabarczyk cz. 1 –podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego + ćwiczenia,

2. „ Słowa na czasie”- podręcznik do kształcenia językowego – A. Grabarczyk wyd. Nowa Era,

Język niemiecki- ,,aha! Neu 1A i 1B- Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk – wyd. WSiP,

Matematyka- ,,Matematyka I z Plusem” – M. Dobrowolska wyd. GWO,

Biologia- ,,Puls życia” cz. 1 - M. Jefimow - wyd. Nowa Era,

Geografia- ,,Bliżej geografii” cz. I- A. Lechowicz, P. Stankiewicz- podręcznik + zeszyt ćwiczeń, rok wydania 2012 lub 2013 - wyd. WSiP,

Fizyka – „Spotkanie z fizyką” cz. 1 – G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era,

Język niemiecki – „aha! Neu”1A i 1B – A. Potapowicz, K. Tkaczyk, wyd. WSiP – podręcznik z ćwiczeniami dla początkujących,

Język angielski –,, UpBeat 1”, książka + ćwiczenia, Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker , wyd. Pearson Longman,

Chemia- ,,Chemia Nowej Ery” cz. 1 –J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - wyd. Nowa Era,

Religia- ,,W drodze do Emaus” cz.1 wyd. WAM,

 

Klasa II Gimnazjum

WOS- ,,Dziś i jutro” cz. 1- podręcznik + ćwiczenia- wyd. Nowe Era,

Język polski- ,,Słowa na czasie 2’’ -M. Chmiel, W. Herman cz. 3–podręcznik do kształcenia językowego i podręcznik do kształcenia literackiego+ ćwiczenia -wyd. Nowa Era,

Język angielski – UpBeat 2, książka + ćwiczenia, Liz Kilbey, Ingrid Freebairn, Jonathan Bygrave, Judy Copage, Rod Fricker , wyd. Pearson Longman,

Geografia- ,,Bliżej geografii” cz. 2- A. Lechowicz, P. Stankiewicz-, E. Sulejczak, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, rok wydania 2013 - wyd. WSiP,

Język niemiecki- ,,aha! Neu 2A i 2B- Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk – wyd. WSiP,

Chemia- ,,Chemia Nowej Ery” cz. 2 –J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - wyd. Nowa Era,

Matematyka- ,,Matematyka 2” z plusem- M. Dobrowolska- wyd. GWO,

Historia- ,,Śladami przeszłości”- - Stanisław Roszak- wyd. Nowe Era,

Biologia- ,,Puls życia” cz. 2 - M. Jefimow - wyd. Nowa Era,

Fizyka – „Spotkanie z fizyką” cz. 2– G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era,

Religia- ,,W drodze do Emaus” cz.2 wyd. WAM,

Technika- kontynuacja z klasy I,

Plastyka- wyd. Operon,

 

Klasa III Gimnazjum

Język polski- ,,Słowa na czasie”- M. Chmiel, W. Herman cz. 3–podręcznik do kształcenia językowego + ćwiczenia -wyd. Nowa Era,

Język angielski – Repetytorium gimnazjalne, podręcznik, Rod Fricker, Jerzy Gaszewski, Tomasz Siuta, Marta Umińska , wyd. Pearson Longman,

Edukacja dla bezpieczeństwa- Edukacja dla bezpieczeństwa-podręcznik/linia II- K. Izbicki, Ł. Wrycz - Rekowski wyd. Operon,

Geografia- ,,Bliżej geografii” cz. 3- A. Lechowicz, P. Stankiewicz-, E. Sulejczak, podręcznik + zeszyt ćwiczeń, rok wydania 2013 - wyd. WSiP,

Język niemiecki- ,,aha! Neu 3A i 3B- Anna Potapowicz, Krzysztof Tkaczyk – wyd. WSiP,

Technika- Zeszyt tematyczny z ćwiczeniami dla ucznia ,, Zajęcia kulinarne”- M. Rybarska- wyd. Operon,

Chemia- ,,Chemia Nowej Ery” cz. 3 –J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin - wyd. Nowa Era,

Matematyka- ,,Matematyka 3” z plusem - M. Dobrowolska- wyd. GWO,

Historia- ,,Śladami przeszłości”- - Stanisław Roszak- wyd. Nowe Era,

Biologia- ,,Puls życia” cz. 3 - M. Jefimow -wyd. Nowa Era,

Fizyka – „Spotkanie z fizyką” cz. 3 – G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, wyd. Nowa Era,

Religia- ,,W drodze do Emaus” cz.3 wyd. WAM,

 

Dyrektor Zespołu informuje że w kancelarii Szkoły są do odebrania dokumenty do wyprawki szkolnej na rok szkolny2013/2014.

Wnioski należy składać do GZEAS od 01.07.2013r. do 15.07.2013 r.

Programem zostaną objęci uczniowie klas I-III i V szkoły podstawowej w roku szkolnym 2013/2014.

Wnioski należy odebrać ze szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • Zaświadczenie o wysokości dochodów obojga rodziców - netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w sytuacji, kiedy rodzice pracują należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu Pracy. Jeśli rodzice nie są zarejestrowany w biurze pracy, wówczas należy napisać oświadczenie),
  • Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS –netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
  • Zaświadczenie o posiadaniu pola,
  • Oświadczenie o członkach rodziny pozostających na utrzymaniu wnioskodawcy.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o przyznanie wyprawki szkolnej nie może być większa, niż kwota 456.00 zł netto na osobę w rodzinie.

Rodzice uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej mogą się ubiegać o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł. netto.

ZWYCIĘZCY KONKURSU

pt. „DWUJĘZYCZNE ŻYCZENIA WIELKANOCNE”

w Zespole Szkół w Starej Jastrząbce

 

11 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół w Starej Jastrząbce został rozstrzygnięty szkolny konkurs pt. „DWUJĘZYCZNE ŻYCZENIA WIELKANOCNE”. Konkurs ten przeznaczony był dla uczniów klas: V SP oraz III PG. Był to konkurs na Kartkę Wielkanocną z życzeniami w dwóch językach: angielskim i polskim. Celem konkursu była popularyzacja języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy i doświadczeń uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego, propagowanie nauki języka angielskiego a także rozwijanie sprawności językowych ucznia poprzez pisanie. Ze względu na charakter konkursu celem jego było również wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa oraz propagowanie lokalnych tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Organizatorką konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Sponsorem nagród na konkurs była również pani Pęcak. Prace uczniów oceniane były ze względu na estetykę, samodzielność, zgodność z tematyką, nowatorstwo i różnorodność wykorzystanych materiałów, poprawność językową i gramatyczną życzeń w języku polskim i angielskim. Po naradach wyłoniono zwycięzców.

 

I miejsce:

Chudy Justyna

Brożek Anna

Jędrysek Katarzyna

Górak Weronika

Pytel Łucja

 

II miejsce: Juszczyk Jakub

Niedzielski Tomasz

 

Uczniowie wyrazili radość z udziału w konkursie oraz z jego wyników i już zapowiadają chęć udziału w kolejnych konkursach językowych.


 

SZKOLNY KONKURS WIEDZY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla uczniów klasy III gimnazjum w Starej Jastrząbce

 

02 kwietnia 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Starej Jastrząbce odbył się szkolny konkurs z języka angielskiego dla uczniów klasy III gimnazjum. Podczas konkursu uczniowie mieli do rozwiązania zadania ze słuchania i czytania. Celem konkursu było jak najlepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Dodatkowe cele to: popularyzacja i propagowanie nauki języka angielskiego oraz poszerzanie wiedzy językowej uczniów poprzez kontakt z nauką języka obcego a także wdrażanie do zdrowego współzawodnictwa. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była pani mgr Magdalena Pęcak. Jak zawsze w konkursach organizowanych przez panią Pęcak - wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie dostali upominki, a za zajęcie od I do III miejsca oraz za otrzymanie wyróżnienia uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe. Sponsorami konkursu byli: pani mgr Magdalena Pęcak oraz WYDAWNICTWO LONGMAN.

 

ZWYCIĘZCY:

 

I miejsce: Para Beata

II miejsce: Górak Weronika

Pytel Łucja

III miejsce: Kwiatek Kamil,

Lada Tomasz

Skowron Mateusz

 

Wyróżnienia: Brożek Anna

Garbacz Agnieszka

Jędrysek Katarzyna

Lipiński Krzysztof

Ćwiok Michał

Niedzielski Tomasz

Iwaniec Grzegorz

Kalendarium


Dzisiaj jest: Poniedziałek
17 Czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Agnieszka,
Drogomysł, Franciszek, Laura, Marcjan,
Radomił, Rainer, Wolmar

Do końca roku zostało 198 dni.
Zodiak: Bliźnięta